Трудові архіви – невід’ємна складова соціально-правового захисту інтересів населення

    Згідно з нормативно-законодавчими вимогами в разі ліквідації установи її  документи з особового складу, які не відносяться до Національного архівного фонду, передаються на зберігання до трудового архіву. 

    За час своєї роботи Волочиський районний трудовий архів прийняв на зберігання документи 181  ліквідованого підприємства, установ та організацій різних форм власності, які ліквідувались на території Волочиського району. В числі ліквідованих підприємств 56 фондів – це сільськогосподарські підприємства, 79 фондів – це підприємства та організації різних форм власності, та 46 фондів – особовий склад виборчих комісій. Загалом в архіві на зберіганні знаходиться 16270 справ, які відклались за період з 1944 по 2017 роки.  

    На зберіганні в архіві знаходяться наступні документи з кадрових питань (особового складу): накази з особового складу (прийом на роботу, переміщення та звільнення); особові справи (картки); особові рахунки із заробітної плати (розрахункові відомості з заробітної плати); трудові книжки (незатребувані). Також після ліквідації Дзеленецького професійного аграрного ліцею (колишнього ПТУ-37) на зберігання до трудового архіву передані документи з кадрових питань працівників ліцею та документи про навчання учнів ліцею, а також  невитребувані колишніми учнями свідоцтва про народження та свідоцтва про освіту.

   Важливим компонентом, який характеризує суспільно-державну роботу трудового архіву, є забезпечення соціально-правових запитів громадян.      Згідно Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про звернення громадян», до архівної установи може звернутися будь-яка фізична та юридична особа для реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів. На підставі прийнятих на зберігання документів архів надає довідки соціально-правового та тематичного характеру про підтвердження стажу роботи та заробітної плати, про навчання, які використовують як для призначення різних видів пенсії, так і при втраті трудової книжки та інше. В цьому році працівниками трудового архіву виконано 890 запитів, з них тематичних 54.

   За довідками до архіву звертатись за адресою: площа Центральна, 1, м. Волочиськ. Телефон архіву (038-45) 4-18-38.

 

                                                                                               Л. Дзьоник

                                                                 завідувач трудового архіву