Про внесення змін до районного бюджету на 201

ПРОЕКТ                                                

Р І Ш Е Н Н Я                              

                                                   від _______________     року № __ /____

                                                                   м.  Волочиськ

           Про внесення змін до

районного бюджету на 2017 рік

           

             Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Бюджетного кодексу України, районна рада  в и р і ш и л а:

1.    Збільшити доходи районного бюджету на загальну суму 158,7 тис.грн. в т.ч.. по надходженнях :

- податку на доходи фізичних осіб  - 158,7 тис.гривень.           

 2.  Визначити  на 2017 рік

        - профіцит   загального  фонду  районного бюджету  23,1 тис. грн., напрямком використання якого визначити  кошти,  що передаються із загального фонду до  бюджету    розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком № 2 до цього рішення.

        - дефіцит спеціального фонду районного бюджету 23,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються  із  загального  фонду до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)   згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Затвердити збільшення по загальному фонду районного бюджету обсяг субвенції «Інші субвенції» отриманої від Наркевицької селищної ОТГ  в сумі 51,8 тис. грн.

4. Затвердити збільшення по загальному фонду районного бюджету обсяг субвенції «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 1245,94 тис. грн.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Внести до рішень сесій районної ради від 26 грудня 2016 року № 2-12/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»,  від 26 лютого 2017 року № 15-13/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 12 квітня 2017 року № 1-14/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 08 червня 2017 року № 2-15/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 14 червня 2017 року № 1-16/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 17 серпня 2017 року № 5-18/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»   наступні зміни:

7.1. У пункті 1 цифри «281803,2», «275580,2», «284358,4», «276634,8», «7723,6», замінити на «283259,6», «275790,7», «285837,9», «276845,3», «8992,6».

7.2. У пункті 2 цифри «276634,8», «7723,6»,  замінити на «276845,3», «8992,6».

8.  Додатки 1,2,3,5,6,7 до рішень сесій районної ради від 26 грудня 2016 року № 2-12/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», від 26 лютого 2017 року № 15-13/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»,  від 12 квітня 2017 року № 1-14/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 08 червня 2017 року № 2-15/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 14 червня 2017 року № 1-16/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 17 серпня 2017 року № 5-18/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 22 вересня 2017 року № 1-19/2017 « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»     викласти у новій редакції відповідно до додатків 1,2,3,5,6,7 до даного рішення.

9. У пункті 12 «Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету, фінансів та управління комунальною власністю при надходженні в міжсесійний період трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету ( дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в районному бюджеті на 2017 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму трансфертів, одержаних з Державного бюджету України та обласного бюджету», замінити на «Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету, з бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських рад (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в районному бюджеті на 2017 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму трансфертів, одержаних з Державного бюджету України, обласного бюджету, з бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських рад».

10. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

пояснювальна записка