Погода
Погода у Волочиську

вологість:

тиск:

вітер:

Аналіз регуляторного впливу проектів

Аналіз регуляторного впливу

Назва регуляторного акта:  проект рішення Волочиської районної ради «Про затвердження  Порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада, до  районного бюджету у 2018 році» з додатком.

Регуляторний орган: Волочиська районна рада

Розробник документа: виконавчий апарат Волочиської районної ради

Контактний телефон: 3-60-09; 4-13-79

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі аналіз) розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою КМУ від 11 березня 2004 року  №308.

1.Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання.

Необхідність прийняття запропонованого акта полягає у тому, що необхідно  встановити Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада, до  районного бюджету.

2. Визначення мети  нормативного  регулювання.

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійснення відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району.

Цей регуляторний акт приймається з метою:

а) встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району;

б) здійснення районною радою повноважень щодо управління майном територіальних громад Волочиського  району;

в) ефективного використання комунального майна та здійснення  контролю.

3.  Заходи розв'язання  проблеми.

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради  «Про затвердження  Порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада, до  районного бюджету» із додатком.

Інформаційні заходи:

-          рішення районної ради із всіма додатками має бути опубліковане  в Волочиській районній газеті «Зоря» (виконавець - загальний відділ районної ради);

-          рішення районної ради із додатком  має бути доведене до відома всіх керівників установ, підприємств, організацій, що перебувають в управлінні Волочиської районної ради (виконавець -  юридичний  відділ районної ради);

Організаційні заходи:

-          здійснювати контроль за  дотриманням встановленого порядку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада, до  районного  бюджету (виконавець  - юридичний  відділ районної ради);

-  здійснювати контроль  за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу)  підприємств до районного бюджету (виконавець - юридичний  відділ районної ради);

4.  Визначення альтернативних способів досягнення мети.

Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття запропонованого проекту рішення.

 

Проект сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов'язаних з  відрахуванням  частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств  та їх об'єднань, що  вилучається до місцевого  бюджету, правові відносини між  районною радою, як органом, що здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району,  органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції   при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу досягнення поставленої мети.

6.    Визначення очікуваних результатів прийняття проекту.

В результаті прийняття зазначеного Проекту очікується досягнення  мети, поставленої у п. 2 цього Аналізу.

7.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта один рік. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

8.    Визначення показників результативності проекту.

Показниками результативності запропонованого проекту є дані, які отримуються шляхом здійснення контролю за ефективним використанням майна.

9.    Визначення заходів відстеження результативності проекту.

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись Волочиською РДА  за результатами аналізу інформації від  підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад Волочиського району,  про стан майна, ефективність його використання та про фактичні надходження до районного бюджету  частини чистого прибутку підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада.

Відстеження  результативності регуляторного акту має проводитися  раз на рік у формі аналітичної довідки.

Зауваження та пропозиції до проекту  приймаються  в письмовій формі протягом місяця з дня його опублікування   за адресою: 31200, Хмельницька обл., м. Волочиськ, пл. Центральна, 1, Волочиська районна рада. т.  3-60-09; 4-13-79 .

 

 

Голова ради                                                  ПАЗЮК С.М.