Аналіз регуляторного впливу проектів

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення

«Про порядок призначення  і   укладання контрактів  з  керівниками    підприємств, установ,   організацій,   що   перебувають у  спільній   власності   територіальнихгромад   району»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений з урахуванням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 02.08.1995 № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», інших нормативних актів з цього питання.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом врегулювання відносин:

Нагальною проблемою прийняття запропонованого акта є відсутність законодавчо врегульованого порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій - об’єктів спільної власності територіальних громад району власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та встановлення дієвого механізму, який би регулював порядок призначення та звільнення з посади цих керівників.

2.Цілі правового регулювання

Дане рішення спрямоване на встановлення прозорого, чітко врегульованого порядку призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальної власності району та встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює відносини між органами влади та громадою та дає можливість здійснювати ефективний контроль за діяльністю комунальних закладів, установ, підприємств.

3.Визначення альтернативних способів досягнення мети

Дане рішення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та принципу прозорості і врахування громадської думки та забезпечить порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальної власності районувідповідно до чинного законодавства.

Процедура призначення та звільнення з посади на умовах діючих Статутів та Положень не в повній мірі враховує вимоги законодавства щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи керівників, не визначає умови укладання контракту. Тому дана альтернатива є неприйнятною.

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових матеріалів та інших витрат з районного бюджету.

4.Механізм розв’язання проблеми

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються наступним шляхом:

- запровадження прозорої процедури призначення та звільнення керівників підприємств, установ і закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району за рішенням районної ради

- залучення громадськості до обговорення даного проекту рішення шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті районної ради, внесення пропозицій та зауважень.

5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Відповідно до чинного законодавствата та запропонованого Порядку призначення керівників, укладення з ними контрактів здійснюватиметься за рішенням районної ради відповідно до вимог професійної діяльності, ефективного використання і збереження майна, інших умов для виконання прийнятих зобов’язань. Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Впровадження даного регуляторного акта дасть змогу створити правову основу для єдиного порядку призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальної власності району.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальних громад району

-забезпечення прав на участь в управлінні комунальним майном

Відсутні

Для  суб’єктів господарювання комунальної форми власності

-участь в обговоренні проекту рішення, його регуляторного впливу;

-забезпечення прозорого механізму відносин, чіткої процедури призначення та звільнення їх керівників та встановлення умов оплати праці

 

Відсутні

Для органу місцевого самоврядування

-відповідність регуляторного акту до вимог законодавства, що врегульовує питання управління комунальним майном;

-забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності.;

 

-врегулювання трудових відносини між районною радою та керівниками підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних громад району.

 

Відсутні

 

7.Строк чинності регуляторного акта

Термін дії зазначеного регуляторного акта не обмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Затвердження Порядку призведе до встановлення чіткого дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства щодо порядку призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальної власності району та гарантує забезпечення гласності і прозорості при прийнятті та звільненні з посади керівників.

9. Заходи з відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене до набрання чинності рішення.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки. При проведенні такого відстеження планується використання статистичних даних, отриманих за результатами проведення процедури призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних закладів району.

Періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. Відстеження результативності акта буде здійснюватись у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватися на офіційному веб-сайті районної ради.

 

Голова ради                                 С. ПАЗЮК