Погода
Погода у Волочиську

вологість:

тиск:

вітер:

Про затвердження Порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.02.2017 року № 24-13/2017

м. Волочиськ

Про затвердження  Порядку і нормативу

відрахування частини чистого прибутку

(доходу)  підприємств, установ, організацій,

що перебувають у спільній власності

територіальних громад сіл, селищ, міста

Волочиського району, управління якими

здійснює Волочиська районна рада,

до  районного бюджету у 2017 році

Відповідно до ч. 2 ст. 43,  ч. 12 ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку  (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює Волочиська районна рада,  до  районного бюджету у 2017 році (додається).
  2. Юридичному відділу районної ради довести зміст даного рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району.
  3. Загальному відділу районної ради забезпечити публікацію даного рішення у Волочиській районній газеті «Зоря».
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Партика О.Г.).

 

 

Голова ради                                                   С.Пазюк

Додаток 1

до рішення сесії районної ради

№ 24-13/2017 від 23.02.2017 року

 

Порядок  і норматив  відрахування частини чистого прибутку

(доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада,

до  районного бюджету у 2017 році

 

1. Відповідно до  цього Порядку  та нормативу  підприємства, установи, організації, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими  здійснює Волочиська районна рада (далі - підприємства), здійснюють відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду  районного бюджету.

2. Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності звітного періоду у розмірі 10 %.

3. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до районного бюджету за відповідний період, визначається  виходячи із обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,  та розмірів відрахувань частини прибутку (доходу), зазначених у п. 2 цього Порядку.

4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається підприємствами самостійно та зазначається у Розрахунку чистого прибутку (доходу), який подається до територіальних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізує державну податкову та митну політику у  встановленому законодавством порядку.

5. Частина чистого прибутку (доходу), що  встановлюється відповідно до  п. 2  цього Порядку, зараховується  на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, які відкриті в органах Державного казначейства в строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

6. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) підприємства подають  до районної ради - органу, що здійснює управління об’єктами, що  перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району, а також відображають в Розрахунку чистого прибутку (доходу), який подається до територіальних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізує державну податкову та митну політику.

 

Заступник голови  ради                                               С. Сутий