Погода
Погода у Волочиську

вологість:

тиск:

вітер:

Про районний бюджет на 2018 рік

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                             

від 22.12.2017 року № 2-23/2017

Волочиськ

Про районний бюджет на 2018 рік

         Відповідно до  Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті  43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи районого бюджету у сумі 292576,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  289511,3 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3065,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 292576,3   тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  289511,3 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 3065,0 тис. гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 289511,3тис. грн. та спеціальному фонду 3065,0 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  50,0 тис. гривень.

       4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України :

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату(код 2120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- соціальне забезпечення  (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (2620);

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.

6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  150,0 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів районного бюджету та рекомендувати сільським радам забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

         джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України щодо  бюджету;

       10.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями  691 та 71 Бюджетного кодексу України.

        11.   Дозволити управлінню фінансів райдержадміністрації в процесі виконання районного бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною  класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.

        12.  Звільнити додатково на 50 відсотків в 2018 році сім’ї загиблих в Афганістані за користування електроенергією, природнім та зрідженим газом, твердим паливом, в межах відповідних норм.

Управлінню фінансів райдержадміністрації проводити відшкодування вказаних витрат відповідно до поданих розрахунків за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті по КПКВ 3180.

       13. Дозволити районній державній адміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету, з бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських рад (дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в районному бюджеті на 2018 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків районного бюджету на суму трансфертів, одержаних з Державного бюджету України, обласного бюджету, з бюджетів об’єднаних територіальних громад та сільських рад та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів районного бюджету:

- щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту – з наступним інформуванням районної ради;

- щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку,  бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

           Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до районного бюджету на 2018 рік.

       14. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації вносити зміни до розпису видатків районного бюджету, допускаючи помісячний перерозподіл видатків загального та спеціального фондів бюджету , не порушуючи відповідно помісячного розподілу загального обсягу районного бюджету.                   

        15. Якщо після прийняття районною радою рішення про районний бюджет на 2018 рік  повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється з рішенням районної державної адміністрації, погодженим з  постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку,  бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.

 16. Додатки 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 17. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку,  бюджету, фінансів та управління комунальною власністю .

 

Голова ради                                                                С. Пазюк

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА  ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ « ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 РІК»

Прогноз районного бюджету на 2019 – 2020 роки